Det är med bilder vi fryser ögonblicken som vi år framöver kommer att titta tillbaka på och minnas med ett leende. Bilder är viktiga. Det är oftast det bästa vi lämnar efter oss till våra närmsta.